Esileht

Tööde teostamisel järgime põhimõtteid: turvaline töökeskkond, kvaliteetne töö, rahulolev klient

MISSIOON

Ettevõtte missiooniks on kahandada riskide mõju kvaliteedile, tööohutusele ja keskkonnale

USALDUSVÄÄRSUS

Meie jaoks on kõige tähtsam edu mõõt meie klientide ja hankijate usaldus. Usaldusväärsuse hoidmiseks ootame ka oma koostööpartneritelt vastutustunnet ja kõrgeid eetilisi väärtusi

TÖÖOHUTUS

Oleme veendunud, et tööohutus ja töötervishoid on äritegevuse ühed eduvõtmed. Kui tööohutuse ja töötervishoiuga ei tegeleta, kaotavad kõik alates meist endist kuni meie koostööpartneriteni välja

KESKKONNASÄÄSTLIKKUS

Soovime, et meie planeet oleks elamiskõlblik ka meie järeltulevate põlvede jaoks. Seetõttu järgime oma tegevuses keskkonnasäästlikkuse ja ringmajanduse põhimõtteid – igapäevane mõistlik tarbimine, jäätmetekke vältimine, uus- ja taaskasutus lähtudes jäätmehierarhia kõrgematest astmetest

KVALITEEDIPÕHIMÕTTED

Kliendi ootustele ja kokkulepitud tingimustele vastavad tooted ja teenused
Lahenduste leidmine koostöös kliendiga
Töötajate kompetentsus ja kvalifikatsioon
Keskkonnasõbralikud meetmed ja materjalid
Pidev kvaliteedikontroll, mittevastavuste ennetamine, vältimine
Riskide ja võimaluste kindlaks määramine ning hindamine
Pidev kvaliteedi parendamine ja edasiarendamine