Esileht

MEIST

Ettevõtte põhilisteks tegevusaladeks on küttesüsteemide, kaugküttevõrkude ja tehnoloogiliste torustike ehitamine; üldehitus; tööjõu rent ja kaubandus- ning vahendustegevus. Tegevus toetub kolmel märksõnal:

  1. Kvaliteet
  2. Tööohutus
  3. Keskkonnasõbralikkus

Kvaliteedialased põhimõtted ja arengusuunad:

  1. Kliendi ootustele ja kokkulepitud tingimustele vastavad tooted ja teenused
  2. Lahenduste leidmine koostöös kliendiga
  3. Töötajate kompetentsus ja kvalifikatsioon
  4. Keskkonnasõbralikud meetmed ja materjalid
  5. Pidev kvaliteedikontroll, mittevastavuste ennetamine, vältimine
  6. Riskide ja võimaluste kindlaks määramine ning hindamine
  7. Pidev kvaliteedi parendamine ja edasiarendamine

Firma missioon on riskide mõju kvaliteedile, tööohutusele ja keskkonnale kahandamine.